abrevieri

Cele mai folosite prescurtări pe Internet
Divertisment

Cele mai folosite prescurtări pe Internet

Ne-am obişnuit să scriem repede şi să prescurtăm cât mai multe cuvinte, chiar pe toate dacă putem. Folosim un limbaj...