Proiectul de lege privind parteneriatul civil, depus la Parlament

De Ioana Ilie pe
Un proiect de lege privind parteneriatul civil în România a fost depus ieri, 31 octombrie în Parlament.

Conform Agerpress, parteneriatul civil recunoaşte dreptul la viaţa de familie atât pentru cuplurile heterosexuale, cât şi pentru cuplurile LGBTQ, însă partenerii de acelaşi sex nu pot adopta.

Parteneriatul civil recunoaşte dreptul la viaţa de familie atât pentru cuplurile heterosexuale, cât şi pentru cuplurile LGBTQ. (…) Parteneriatul civil oferă drepturi comune cuplurilor care aleg să convieţuiască sub această formă, reglementând aspecte precum: drepturile succesorale, sancţionarea violenţei domestice, obligaţia de întreţinere a partenerului aflat în incapacitate, regimul bunurilor, recunoaşterea facilităţilor fiscale sau a beneficiilor sociale acordate de stat„, a precizat Adrian Dohotaru, unul dintre susținătorii proiectului de lege, într-un comunicat de presă.

Condițiile pentru încheierea parteneriatului civil

Proiectul de lege depus ieri în parlament propune ca partenriatul civil să se poată încheia în următoarele condiții: partenerii să fi împlinit cel puțin 18 ani, cel puţin unul dintre parteneri să fie cetăţean român sau cetăţean străin sau apatrid cu reşedinţa în România de cel puţin un an, niciunul dintre parteneri să nu fie căsătorit sau înregistrat ca partener civil.

Parteneriatul civil se încheie în baza consimţământului personal şi liber exprimat al viitorilor parteneri, printr-o declaraţie încheiată în formă autentică, în faţa unui notar public. Alături de consimţământul viitorilor parteneri, în declaraţia de parteneriat civil, aceştia vor declara pe propria răspundere,  că nu există niciun impediment legal pentru încheierea parteneriatului civil, că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii, că nu există în vigoare nicio căsătorie şi niciun parteneriat civil din care să fie parte. După verificarea îndeplinirii cerinţelor legale, notarul public va autentifica declaraţia de parteneriat civil sau va întocmi o ]ncheiere de respingere, după caz. Conform proiectului de lege, fiecare partener îşi va păstra numele avut înaintea încheierii parteneriatului civil.

Asociatia MozaiQ

Beneficiile parteneriatului civil

 Asociația MozaiQ, care dezvoltă proiecte pentru promovarea drepturilor comunității LGBT+, a precizat, pe pagina de Facebook, că și cuplurile necăsătorite trebuie să beneficieze de o serie de drepturi absolut esențiale într-o democrație europeană:Parteneriatul civil este o obligație a statului român, atât conform Curții Constituționale, cât și a CEDO, care au subliniat în numeroase rânduri că și cuplurile necăsătorite trebuie să beneficieze de o serie de drepturi absolut esențiale într-o democrație europeană. Salutăm depunerea unui astfel de proiect legislativ, care este rezultatul muncii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, alături de partidele parlamentare, cu contribuția organizațiilor din societatea civilă, printre care și Asociația MozaiQ. Cerem partidelor parlamentare să urgenteze legalizarea parteneriatelor civile prin susținerea, atât în comisiile parlamentare, cât și în plenul celor două camere ale parlamentului, proiectului legislativ în forma agreată de mai multe părți interesate de această temă importantă pentru societate. În contextul referendumului de modificare a definiției familiei în Constituție este absolut important ca politicienii să înțeleagă semnalul dat de români, anume că drepturile LGBT contează, iar persoanele LGBT trebuie să fie protejate de către stat.”

Proiectul depus în Parlament aduce o serie de beneficii celor care vor încheia parteneriat civil. În cazul moştenirii și a pensiei de urmaș, partenerul supravieţuitor este asimilat soţului supravieţuitor, cu excepţia cazului în care partenerii renunţă, în mod expres, în cadrul declaraţiei de parteneriat civil, la vocaţia succesorală reciprocă.  În ceea ce privește pensia de urmaş şi drepturile la asigurări sociale, partenerul supravieţuitor este asimilat, de asemenea, soţului supravieţuitor,

Partenerii sunt asimilaţi soţilor și în ceea ce privește serviciile de asistenţă socială, asigurările sociale și de sănătate, drepturile pacientului, accesul la servicii, prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a altor fapte de natură penală sau contravenţională săvârşite asupra unui membru de familie. În cazul spitalizării sau decesului unuia dintre parteneri, celălalt partener este considerat aparţinător şi membru de familie. În plus, partenerul beneficiază de 3 zile de concediu cu plată în caz de deces sau boală gravă a celuilalt partener.

Parteneriatul civil se desface fie prin acordul comun al celor doi parteneri manifestat printr-un act de încetare a parteneriatului civil încheiat în formă autentică, fie prin comunicarea deciziei unilaterale a unuia dintre parteneri de încetare a parteneriatului civil întocmită în formă autentică. Partenerii din parteneriatul civil între persoane de acelaşi sex nu pot adopta.

Cuplurile care au încheiat parteneriate civile în mod legal pe teritoriul altor state beneficiază de recunoaşterea statutului lor pe teritoriul României şi de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cuplurile care au încheiat un parteneriat civil în România.

Conform aceleiași surse citate, cea mai mare parte a statelor membre în Uniunea Europeană au legalizat parteneriatul civil sau căsătoria între persoanele de acelaşi sex, oferind astfel protecţie legală pentru aceste familii.

Sursă foto: Shutterstock și Asociația MozaiQ

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro