Rugăciuni pentru Postul Crăciunului 2018

De Oana Dinu, pe Ultimul update Miercuri, 04 noiembrie 2020, 12:46
Din 14 noiembrie și până în 24 decembrie 2018, credincioși din toată lumea vor posti pentru purificarea trupului și a sufletului, în așteptarea celei mai iubite sărbători de iarnă, Nașterea Mântuitorului. Iată câteva rugăciuni pentru Postul Crăciunului 2018.

Postul Crăciunului este o perioadă de 40 de zile în care credincioșii se pregătesc spiritual și trupește de sărbătoarea venirii pe lume a lui Iisus Hristos și ne amintește de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când a aşteptat ca Dumnezeu să scrie pe lespezile de piatră Legea Decalogului, adică cele 10 porunci.

“Dacă vreţi să simţiţi bucuria Naşterii Lui Iisus Hristos, bucurie pe care au avut-o păstorii şi îngerii la Naşterea Domnului, postiţi, rugaţi-vă, păziţi curăţenia, faceţi milostenie, spovediţi-vă cu sinceritate, şi cei cărora vă vor da voie duhovnicii, aceia împărtăşiţi-vă cu curăţenie, iar atunci veţi simţi, pe de-a-ntregul şi cu adevărat, ce înseamnă Naşterea lui Iisus Hristos”, este îndemnul părintelui arhimandrit Cleopa într-una dintre predicile sale, conform jurnalul.atena3.ro.

Sfânta Scriptură ne îndeamnă să nu ne fălim cu faptul că ținem post, să ne bucurăm, nu să ne chinuim sau să o luăm ca pe o povară, pentru că altfel ne vom face mai mult rău decât bine. Pe lângă preocuparea legată de ce mâncăm în Postul Crăciunului 2018, pentru a ne curăța de păcate avem nevoie și de rugăciuni, care, pentru a avea putere, trebuie rostite cu smerenie și credință.

Rugăciuni pentru Postul Crăciunului 2018

Una dintre rugăciunile de bază ale creștinătății, considerată cea mai puternică dintre toate, este Tatăl Nostru. Aceasta a fost rostită de Iisus Hristos, atunci când unul dintre Apostoli l-a întrebat cum să se roage. Există mai multe variante ale acestei rugăciuni, dar cea mai folosită în limba română este cea din Evanghelia după Matei.

Tatăl nostru Care ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău,
vie împărăția Ta,
fie voia Ta, precum în cer așa și pe Pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele,
dă-ne-o nouă astăzi
și ne iartă nouă greșalele noastre
precum și noi iertăm greșiților noștri
și nu ne duce pe noi în ispită
ci ne izbăvește de cel rău.
Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea,
acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

O rugăciune scurtă, dar considerată una dintre cele mai puternice, este: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”.

Împărate ceresc este o rugăciune puternică pe care ar fi bine să o rostim nu doar în pragul sărbătorilor de iarnă, ci în fiecare zi:

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieste întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.”

Rugăciune pentru Postul Crăciunului 2018 care atrage binele

O altă rugăciune care atrage binele, curățarea sufletească și smerenia, pe care credincioșii o pot citi în post este aceasta:

„O, Doamne Dumnezeule Atotputernic, zidirea mâinilor Tale suntem, pecetluiţi cu gândul voinţei Tale de mântuire, dar neascultând poruncile Tale, ne-am abătut pe căile nedreptăţii.

Din pământ m-ai zidit şi cu suflarea duhului iubirii Tale m-ai arătat ca o făptură minunată, încununată cu frumuseţe dumnezeiască. Dar eu, neluând seama la cinstea cu care m-ai învrednicit, m-am coborât în adâncul fărădelegilor.

Curăţeşte inimile noastre, trimitând apa îndurărilor Tale întru care îneacă toată cugetarea cea pătimaşă. În noroiul slavei deşarte pururea alunecăm şi cădem în groapa tuturor răutăţilor, fiind cu totul osândiţi.

Întinde-ne mână de ajutor, Doamne, şi ne urcă pe muntele nevoinţelor, dăruindu-ne totodată şi lumina pocăinţei. Dă-ne şi coiful nădejdii în vremea tulburării gândurilor rele şi întrarmează-ne cu săgeţile rugăciunii de foc, ca să doborâm pe vrăjmaşii cei ce ne necăjesc.

Moise a postit 40 de zile şi a primit din mâna Ta tablele legii, însă acum Însuţi scrie cu degetul Tău dumnezeiesc gândurile înţelepciunii Tale, care să ne călăuzească la tot lucrul cel bun. Suntem firi slabe şi lesne biruite de păcat, dar cu braţul puterii Tale ridică-ne deasupra valurilor patimilor noastre şi dă-ne a privi spre adâncurile milostivirii Tale.

Pune în inimile noastre dragostea de rugăciune şi cu adierile dorului Tău învăluie sufletele noastre. Învaţă-ne a iubi mai mult curăţia şi mintea noastră o arată tablă a cugetărilor îngereşti scrise cu slovele Duhului Tău înţelepţitor. Să se atingă de inima noastră împietrită scânteia iubirii Tale de oameni şi să o prefacă în ceară în care cu degetul Tău dumnezeiesc să închipui cuvinte iubitoare faţă de aproapele.

Greu suferim povara neputineţelor noastre şi adesea ne tânguim fiind biruiţi de vărjmaşii noştri nevăzuţi, dar adâncul milostivirii şi îndurărilor Tale este mare, deci totdeauna sprijineşte-ne cu braţul Tău puternic pe cărarea postului.”

Rugăciuni pentru Postul Crăciunului 2018. Crezul sau Simbolul Credinței

Crezul este o mărturisire a credinței pe care o putem rosti în Postul Crăciunului:

„Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăși va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor

Şi viata veacului ce va să fie.

Amin.”

Rugăciune pentru Postul Crăciunului 2018 închinată Fecioarei Maria

Cuvine-se cu adevărat trebuie să fie inclusă între cele câteva rugăciuni pentru Postul Crăciunului 2018, fiind o rugă închinată Fecioarei Maria, ocrotitoarea familiilor şi a mamelor: „Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, Pe Tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, Te mărim.”

Rugăciune care se citește în fiecare post

Dintre rugăciunile pentru Postul Crăciunului 2018 nu poate lipsi rugăciunea care se citește în fiecare post:

„Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare, departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta Veche şi Nouă aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm şi Ţie ne rugăm: întăreşte-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguinţă, spre mărirea numelui Tău celui sfânt şi spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor şi spre biruinţă asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne şi îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte şi să petrecem cu bunăplăcere înaintea Ta în toate zilele vieţii noastre. Că Ţie se cuvine a ne milui şi a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeule şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte, şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Citește și:

Zile libere de Crăciun 2018 și de Revelion. Care vor fi zilele libere de sărbători

Postul Crăciunului 2018. Ce mâncăm

Sursă foto: shutterstock.com

 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro