Calendar admitere liceu 2020. Cum se calculează media

De Unica.ro, pe
Absolvenții de clasa a VIII-a, care au dat examenele de Evaluare Națională 2020, nu au scăpat de emoții pentru că urmează admiterea la liceu. Iată care este calendarul și cum se calculează media finală. 

Evaluarea Națională 2020 s-a terminat, iar notele înaintea contestațiilor s-au afișat deja, de data aceasta printr-o metodă unică. Pentru prima oară în istoria examenului, rezultatele au fost anonimizate. Fiecare elev a putut verifica ce note a luat printr-un cod unic, în locul numelui său. Afișarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestațiilor se va face în data de 27 iunie 2020.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere la liceu se calculează pe baza mediei generale la Evaluarea Națională 2020, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere, potrivit Libertatea.ro.

Formula după care se calculează media este aceasta:

MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN*, unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Potrivit broșurii de admitere liceu 2020, media generală la Evaluarea Națională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele de la Evaluarea Naţională. Aceasta va fi calculată indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la Evaluarea Naţională sunt inferioare notei cinci.

Media de admitere liceu 2020 se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci.

Citește și: BAC 2020. Subiecte, barem de corectare, informații utile

Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor la limba maternă.

Pentru clasele unde se sustin probe de aptitudini, admiterea se face în conformitate cu prevederile metodologiei, conform OMEN nr. 4432/29.08.2014.

Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv; cu media la teste naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007; cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru absolvenţii din promoţiile 2008 și 2009.

Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a.

Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.

Calendar admitere liceu 2020

Între 2 și 6 iulie, părinții și absolvenții claselor a VIII-a vor completa fișele de opțiuni pentru înscrierea la liceu, asistați de diriginții claselor, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. La fel ca și în anii trecuți, în fișa de înscriere se trec codurile liceelor dorite, pentru fiecare clasă în parte. Pe fișă trebuie să se regăsească minimum 50 – 70 de opțiuni.

2 – 6 iulie 2020: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.

3 – 7 iulie 2020: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

Citește și: O tânără a luat 10 pe linie la Evaluarea Națională fără meditații. “Este meritul profesorilor și al lui Dumnezeu”

7 iulie 2020: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

8 iulie 2020: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

9 iulie 2020: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

10 iulie 2020: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a Vlll-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.

13 – 20 iulie 2020 : Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

21 iulie 2020: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

22 – 24 iulie 2020: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Departajarea elevilor cu aceleași medii de admitere liceu 2020

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi după următoarele criterii:

  • media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
  • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  • nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
  • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
  • nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor Art.10 din anexa 1 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Calendar admitere liceu 2020, etapa a doua

Pentru candidații care nu au reușit să scrie la liceu în prima etapă sau au participat la a doua sesiune a Evaluării Naționale 2020, există o a doua etapă. Elevii vor aplica pe locurile de la licee rămase din prima etapă.

24 iulie 2020: Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă.

27 iulie 2020: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

28 – 29 iulie 2020 : Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

24 – 30 iulie 2020: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a Vlll-a care nu au susținut Evaluarea Națională.

30 iulie – 3 august 2020: Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen. De asemenea, are loc repartizarea candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a Vlll-a care nu au susținut Evaluarea Națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 24 iulie 2020.

4 august 2020: Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Sursă foto: Shutterstock.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!