Admitere liceu 2020. Când au loc înscrierile și cum se calculează media de admitere

De Unica.ro, pe Ultimul update Marți, 26 mai 2020, 15:05

Ministerul Educației a anunțat cum se va desfășura admiterea la liceu în acest an.

Admiterea la liceu în 2020 se va face, la fel ca anii trecuți, în baza unei medii ponderate între rezultatul examenului de evaluare națională (80 la sută) și media generală de absolvire a ciclului gimnazial (20 la sută).

Admiterea la liceu 2020. Când au loc înscrierile

Oferta de școlarizare sau formare profesională pentru liceele tehnologice va fi afișată începând din data de 27 mai 2020. Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Admiterea la liceu 2020. Calendarul oficial

Între 2 și 6 iulie, părinții și absolvenții clasei a VIII-a vor completa fișele de înscriere, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 10 iulie 2020.

  • 2 – 6 iulie 2020: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a; Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clase a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere; Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere;
  • 3-7 iulie 2020: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator;
  • 7 iulie 2020:  Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti;
  • 8 iulie 2020: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice;
  • 9 iulie 2020: Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date;
  • 10 iulie 2020: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021; Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti;
  • 13-16 iulie: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi;
  • 16 iulie 2020: Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere;
  • 17, 20 şi 21 iulie 2020: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Citeşte și: Bacalaureat 2020. Calendarul oficial al organizării și desfășurării examenelor

Admitere liceu 2020. Modul de desfășurare

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei.

Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021.

Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021 şi care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi, dar nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ pot participa la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021.

Citește ediția de iunie a revistei Unica. O găsești AICI

Admitere liceu 2020. Cum se calculează media de admitere

Admiterea la liceu 2020 se va face în baza unei medii ponderate între rezultatul examenului de Evaluare Națională (80%) și media generală de absolvire a ciclului gimnazial (20%).

După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

La procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională şi a căror medie de admitere, calculată conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci).

sursa foto – 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro