Rugăciunea Sfântului Ciprian te apără de farmece și blesteme

De Adina Zamfir, pe Ultimul update Miercuri, 14 septembrie 2022, 10:53

Rugăciunea Sfântului Ciprian este una dintre cele mai puternice rugăciuni care se rostește să te aperi de vrăjmași, de oamenii invidioși, de farmecele, blestemele și lucrările diavolești. Rugăciunea Sfântului Ciprian se rostește oricând la nevoie, dar mai ales în ziua sfântului mucenic.

Rugăciunea Sfântului Ciprian este cunoscută de credincioși drept scutul cel mai puternic împotriva invidiei, blestemelor și farmacelor, împotriva obstacolelor și ispitelor pe care satana ar putea să le aducă în calea noastră.

Rugăciunea Sfântului Ciprian are putere în orice moment este citită, dar ea trebuie citită neapărat în ziua de 2 octombrie, când este sărbătorit acest sfânt.

Când este cu folos rugăciunea Sfântului Ciprian

Oricine simte că i se poartă sâmbetele, că a fost blestemat, că este invidiat și i se pun bețe-n roate, este bine să ceară ajutorul și pavăza Sf. Ciprian. Oricând, rugăciunea Sfântului Ciprian este de mare ajutor: când apar gelozii și invidii în dragoste, când intri în conflict cu colegii invidioși, când simți că nu mai ieși din necazuri, iar cei din jur îți încurcă planurile, când crezi că ai fost blestemată sau când simți că sunt prea multe necazuri care vin dintrodată și nu mai găsești nicio cale de ieșire.

Pentru a birui grijile și necazurile mari sau încurcăturile puse la cale de satana, este bine să ții post în toate zilele de miercuri și de vineri, să mergi duminica la slujbă și să te spovedești, să te rogi zilnic și să rostești și rugăciunea Sfântului Ciprian.

Cine a fost Sfântul Ciprian

Ciprian s-a născut în Cartagina din părinți păgâni și a fost îndrumat de copil să servească în templul lui Apolo. Aici a început să învețe tot felul de ritualuri și vrăji. El a continuat studiul vrăjitoriei în Grecia, în templele de pe Muntele Olimp, unde se pare că ar fi căpătat puteri mistice, închinându-se zeilor și diavolilor.

Ciprian era deja cunoscut drept mare vrăjitor când s-a stabilit în Atiohia și legenda spune că făcea tot felul de fărădelegi, la cerea satanei, inclusiv omora și sacrifica tineri și copii pentru plăcerea diavolilor.

Dar în cetate a întâlnit o fecioară cucernică, pe Iustina, pe care nu a reușit sub nicio formă să o vrăjească. Fata s-a scufundat în credință și rugăciuni și a zădărnicit toate lucrările diavolești pe care le punea la cale Ciprian. Abia atunci, a început și el să se îndoiască de puterea diavolului și s-a lepădat de el.

Ciprian s-a convertit la creștinism, s-a botezat și a devenit în scurt timp preot, apoi episcop. Între timp, Iustina devenise și ea călugăriță și a întemeiat, cu ajutorul părintelui Ciprian, o mănăstire de maici.

Cei doi au fost prigoniți în timpul împăratului Dioclețian, închiși și torturați, apoi executați în Nicomedia în anul 303. Trupurile lor au fost îngropate la Roma, unde creștinii au început să vină în număr tot mai mare să se roage la mormintele lor. Tradiția creștină spune că mulți credincioși au fost ajutați de Sf. Ciprian și Iustina, au scăpat de boli grele, dar mai ales de blesteme și vrăji.   

Rugăciunea Sfântului Ciprian. Începutul rugăciunii

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție!

Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, îndepărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi;

Revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești.

Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice – spune rugăciunea Sfântului Ciprian

 Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Rugăminte pentru izbăvirea de legăturile satanei

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.

Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Amin.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Urmărește-ne pe Google News
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!