Astăzi este Buna Vestire. Tradiții și obiceiuri

De Unica.ro, pe Ultimul update Luni, 25 martie 2019, 09:38
Buna Vestire, cea mai veche sărbătoare dedicată Maicii Domnului, este celebrată în fiecare an pe data de 25 martie, în Postul Paștelui. Iată ce tradiții și obiceiuri sunt legate de aceasă zi. 

Buna Vestire mai este cunoscută în popor și ca Blagoştevenia sau Ziua Cucului. Pentru că suntem în Postul Paștelui, biserica sărbătorește această zi prin dezlegare la Pește, conform Libertatea.ro.

Buna Vestire este ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că-l va naşte pe Fiul lui Dumnezeu. Este, de asemenea, prima dintre sărbătorile dedicate Fecioarei Maria care apare în documente.

În multe zone ale țări, această sărbătoare mai este cunoscută și ca Ziua Păsărilor, fiind considerată ziua în care încep să se întoarcă păsările călătoare pentru a vesti venirea primăverii, sau Ziua Cucului, fiind ziua în care pasărea cântă prima oară în an.

Buna Vestire nu a fost dintotdeauna sărbătorită în 25 martie. În unele biserici era celebrată în ajunul Bobotezei sau pe 18 decembrie.

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

Primul cântec al cucului este plin de semnificații importante. Tradiția spune că este semn rău să îl auzim cântând atunci când avem stomacul gol. Pe de altă parte, pentru fetele și băieții necăsătoriți, acesta vestește peste cât timp vor ajunge la altar. Dacă întreabă ”Cucule voinicule/ Câți ani îmi vei da/ pan m-oi însura (mărită)?”, iar pasărea le va răspunde prin cânt, înseamnă că evenimentul se va întâmpla într-un an. Dacă tace, vor avea parte de o nuntă în grabă. Conform obiceiurilor, dacă se taie ramura copacului pe care a stat cucul în timp ce cânta și se pune în apa în care se scaldă fetele, flăcăii nu le vor ocoli.

În ziua de Buna Vestire este bine să punem în prag sare și pâine pentru hrana îngerilor.

Nu este bine să ieșim azi din casă flămânzi și nici să simțim senzația de foame pe parcursul zilei. Pentru a fi sănătoși tot anul, este bine să mâncăm pește.

Nu trebuie să ne certăm cu nimeni. În caz contrat, vom avea necazuri tot anul. Ziua în care s-a dat vestea că Fiul lui Dumnezeu va coborî pe Pământ trebuie să fie una plină de veselie și bucurie. Dacă în această zi va fi frumos afară, aşa va fi şi de Paşte, iar dacă va fi ceaţă, va fi o primăvară călduroasă.

La sate, gospodarii își tămâiază curtea și grajdurile pentru sănătatea animalelor și își scot vitele la soare, fără jug, ia apicultorii stupii, pentru a avea mai multă miere.

Sfântul Arhanghel Gavriil este şi protectorul copiilor. De aceea, femeile care vor să devină mame e bine să ţină post negru, să bea apă sfinţită şi să se roage Maicii Domnului ca să aibă prunci.

Rugăciuni de Buna Vestire

„Rai sufle­tesc, odrasla pomului celui de viață purtător, floarea cea preafrumoa­să, care ai înflorit nouă veselia ce­reas­că, strugurele mântuirii noastre, paha­rul Împăratului Ceresc, întru care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul harului Celui neîmpuținat. Tu ești sabia mâniei lui Dumnezeu îm­­po­triva tu­turor celor nelegiuiți. Ești în­grozire diavolilor, biruință în războaie, păzi­toare adevă­ra­tă tuturor creștinilor și lumii încre­din­țată mântuire.

O, întrutotmilostivă Fecioară, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție. Și arată mila ta poporului drept-credincios. Roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul. Și păzește locașul acesta și toate orașele și satele creștinești și tot po­porul cel bine-credincios. Care scapă la tine și cheamă numele tău cel sfânt, de toate năpas­tele, de boală, de cutremur, de po­top, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de răz­boiul cel dintre noi, de toate durerile și tot ne­cazul.

Ca să nu fie îm­puținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu. Ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta, Doamnă. Cea care te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi adu­cătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă. Izbăvește, ridică și miluiește din toate nevoile, Stăpână preami­los­tivă, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspi­narea lor. Ci ne înno­iește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mul­țumire, aflându-te pe tine ajută­toa­re.

Nădej­dea noastră, adu­nă pe cele risipite. Pe cei rătăciți pe cale povățuiește-i. Pe cei căzuți de la dreapta credință iarăși la credință întoarce-i. Pe cei bătrâni sprijinește-i. Pe cei tineri îi învață. Pe prunci hrănește-i și preamărește pe cei ce te preamăresc. Dar, mai ales, păzește Sfântă Biserica Fiului tău și o ferește întru lungime de zile.

O, milostivă și preaîndurată Îm­pă­răteasă a Cerului și a pământului, Născătoare de Dumne­zeu, pururea Fecioară, miluiește cu mij­lo­cirea ta po­porul drept-credincios și toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperământul milei tale. Apăr-o pe ea cu cinstitul tău aco­pe­rământ. Și roagă pe Hristos, Dumne­zeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus. Ca să ne putem apăra împotriva vrăjmașilor ce se luptă îm­potriva noastră.

Miluiește și mântu­iește prin ru­găciunile tale, Maică. Caută spre noi toți cu folosința ta cea preamilostivă. Ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre cău­ta­rea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, iar la înfricoșătoarea Judecată, pe Fiul tău pentru noi roagă-L.”

 

 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!