Rugăciunile de dimineață, speranță și putere pentru o nouă zi

De Adina Zamfir, pe Ultimul update Luni, 17 octombrie 2022, 18:04

Rugăciunile de dimineață sunt cel mai frumos și curat lucru pe care îl poți face pentru sufletul tău, în fiecare zi. Rugăciunile de dimineață te ajută să îți limpezești mintea, să uiți de visele urâte ale nopții și să capeți mai multă încredere în tine pentru o nouă zi.

Rugăciunile de dimineață sunt cel mai bun lucru pe care îl poți face la începutul zilei, pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Fie că te rogi doar pentru sufletul tău, fie că te rogi pentru o suferință sau pentru o nedreptate, știi că rugăciunea de dimineață este de mare ajutor.

Vei dobândi mai multă putere sufletească, vei dobândi mai multă încredere în tine și ajutor din partea lui Dumnezeu pentru toate lucrurile bune pe care le-ai plănuit în ziua respectivă. Nu uita că rugăciunea de căpătâi ai oricărui creștin, ”Tatăl nostru”, este una dintre cele mai bune rugăciuni care se rostesc dimineața. De asemenea, tot dimineața poți rosti în gând sau cu un glas domol Crezul – rugăciunea care întărește credința ta creștină.

Rugăciuni scurte de dimineață

Ție, Dumnezeule mă închin!

Ţie, Dumnezeul şi Făcătorului meu în Treime Sfântă slăvit, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, mă închin, Îţi încredinţez sufletul şi trupul meu şi mă rog: Tu mă binecuvântează, Tu mă miluieşte, şi de orice rău lumesc, diavolesc şi trupesc mă izbăveşte. Şi dă-mi cu pace, fără de păcat să petrec ziua aceasta, întru slava Ta şi spre mântuirea sufletului meu. Amin!

Slavă Ție, Dumnezeule Atotputernic!

Slavă Ţie, împărate, Dumnezeule Atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi nevrednicul, a mă scula şi a dobândi intrare în Sfântă Casa Ta, primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele ca şi al Sfintelor şi înţelegătoarelor Tale puteri, şi binevoieşte ca din inimă curată şi cu duh de umilinţă, să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele mele buze, ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor înţelepte cu luminata făclie a sufletului meu şi să Te slăvesc pe Tine Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin!

Împărate Ceresc, Mângâietorule!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti si toate le împlineşti / Vistierul bunătăţilor si Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşuieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinarea și mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Amin – așa se încheie una dintre rugăciunile de dimineață scurte, dar mângâietoare pentru suflet.

Doamne, mintea mea o luminează!

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule! Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Din somn şi din pat m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide să Te laud pe Tine, Preasfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule! Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Rugăciunile de dimineață către Dumnezeu

Rugăciunile de dimineață, speranță și putere pentru o nouă zi

Apără-mă, Doamne, de păcate!

Deschizând ochii sufletului meu cu puterea Ta, Dumnezeul meu, se cuvine să-mi deschid şi uşa inimii mele, şi precum m-am sculat din patul în care zăceam ca un mort; aşa trebuie să mă scol din patul fărădelegii şi al nemulţumirii în care zac mort eu, leneşul. Drept aceea, Îţi mulţumesc, Domnul meu, că m-ai păzit întreg şi viu în această noapte şi mai vârtos că n-am căzut în vreun păcat cu Darul Tău.

Văd, Doamne, că a început ziua a se lumina, întru care pot vedea multe nestatornicii şi sminteli, pot să simt multe ispite, să întâmpin multe pricini ca să cad în păcate şi în nevoi de moarte. Cum voi putea scăpa de acelea de nu-mi vei ajuta Tu, care eşti puterea mea? 

Pentru aceasta Te rog, Dumnezeul meu, să-mi ajuţi şi să-mi dai Darul Tău cel Sfânt, pentru că aflându-mă împreună cu el, acesta mă va păzi să nu cad în vreo greşeală şi va face ca să-Ţi fiu plăcut întru toate lucrurile mele. De acum hotărăsc să nu fac niciun lucru care să nu fie spre bucuria Ta şi spre folosul meu. Şi ca să pun început bun din începutul acestei zile, Îţi depun Ţie toate gândurile mele, toate cuvintele mele, toate poftele mele şi toate lucrurile mele, să le povăţuieşti cu înţelepciunea Ta şi să le tocmeşti după judecata dreptăţii Tale. Şi-Ţi făgăduiesc cu adevărat, cum că voia mea nu se va mai despărţi de Voia Ta, numai să mi se descopere.

Pentru aceasta Te rog, să mă întăreşti în voinţa Ta ca un Preaputernic, ca să păzesc şi să săvârşesc aceste făgăduieli ale mele, spre cuvântarea de mărire a Împărăţiei Tale şi spre folosul sufletului meu. Amin!

Primește, Doamne, glasul rugăciunii mele!

Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule Atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă scula din somn și a dobândi intrare în casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze; ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Rugăciunea către Preasfânta Treime

Din somn sculându-mă, mulţumesc Ţie Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei; şi întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat să slăvesc puterea Ta. 

Acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura să mă învăţ Cuvintele Tale, să înţeleg Poruncile Tale, să fac Voia Ta, să-Ţi cânt întru mărturisirea inimii şi să laud Preasfânt Numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciunea de dimineață a lui Arsenie Boca

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă că astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel, ținând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi că rugăciunea Preasfantului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, că nici umbră gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus țină pe ochii minții, uitarea s-a întărit în noi că un zid, împietrind în noi inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, așa risipind în deșert zilele noastre, umbriți și dosaditi până la pământ.

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi și pune foc temniței, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre și fă lumina sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino și Te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea rămân neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seamă cât suntem de nedesăvârșiți și cât ești de aproape de sufletele noastre și cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre.

Ci luminează lumina Ta peste noi, că să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viață Ta. Lumina și Bucuria noastră, slavă Ție! Amin.”

Rugăciunile de dimineață după Sfântul Macarie

Citește una sau mai multe dintre rugăciunile de dimineață transmise de Sfântul Macarie. Cu aceste rugăciuni, te vei apropia mai mult de Dumnezeu și vei cugeta la ispitele și păcatele de care trebuie să te ferești peste zi.

Doamne, curățește-mă pe mine pă­­că­to­sul!

Doamne, curățește-mă pe mine pă­­că­to­sul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea­sfânt nu­mele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.”

Doamne, înaintea ta cad!

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mân­tu­itorule, și înaintea Ta căzând, strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea pă­catelor, ci mă mi­luiește, Cel Care Te-ai răstignit de voie, și pe mine, cel care zac în lene, grăbind mă scoa­lă și mă mân­tuiește, ca să stau înaintea Ta întru rugăciuni; iar după somnul nopții, să-mi lumi­nezi ziua fără de păcat, Hris­toase Doam­ne, și mă mântuiește. Amin”

Doamne, spre lucrurile Tale mă nevoiesc!

Sculându-mă din somn, către Tine, Stă­pâne, Iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog Ție, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vre­mea și în tot lucrul. Iz­bă­vește-mă de toa­te lucrurile lumești cele rele și de spo­rirea diavolească izbăvește-mă și mă du întru Împă­răția Ta cea veșnică. Că Tu ești Făcă­­torul meu și Purtătorul de grijă și Dătătorul a tot binele și întru Tine este toa­­tă nă­dejdea mea și Ție slavă înalț, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Doamne, Cel cu multă bu­nă­tate!

Doamne, Cel Care cu multa Ta bu­nă­tate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie, robului Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără ispită de toată răutatea pizmașului, Tu Însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu ade­vărată lumina Ta ca să fac voia Ta cu inimă lu­mi­na­tă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! – este una dintre rugăciunile de dimineață care luminează sufletul și mintea.

Doamne, primește cântarea Sfintei Treimi!

”Doamne, Dumnezeule, Atotțiitoru­le, Care primești de la puterile Tale cele ce­rești cântarea Sfintei Treimi, pri­mește și de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dă­ru­iește ca în toți anii vieții noas­tre și în tot ceasul Ție sla­vă să-Ți înăl­țăm: Ta­tălui și Fiului și Sfân­tului Duh, acum și pururea și în vecii ve­cilor. Amin.”

Doamne, Dumne­zeul pu­te­rilor și al tuturor trupurilor!

Doamne, Atotțiitorule, Dumne­zeul pu­te­rilor și al tuturor trupurilor, Care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești; Cel Care is­pitești inimile și ră­runchii și tainele oamenilor le știi cu ade­vărat; Lu­mină fără de început și pururea fii­toare, în care nu este mu­tare sau umbră de schimbare; Însuți, Îm­părate fără de moar­te, primește ru­găciunile noastre pe care le aducem Ție din gurile noastre cele întinate, în acest ceas al nopții, îndrăz­nind pentru mulțimea milelor Tale. Iartă-ne greșe­lile ce am greșit înaintea Ta, cu cu­vân­tul, cu fapta, din știință și din ne­știință. Curățește-ne pe noi de toate în­ti­nă­ciunile trupești și sufletești, fă­cân­du-ne pe noi casă cinstitului și Sfân­tului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, aștep­tând luminata și sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău, a Dom­nu­lui Dumnezeului și Mân­­tuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați în lucrarea po­runcilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și cămara sla­vei Lui celei dum­nezeiești, unde este gla­sul cel ne­încetat al celor care Te laudă și nes­pusa dulceață a celor care văd pu­rurea fru­musețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești Lumina cea adevărată, Care lu­mi­nezi și sfințești toate, și pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin.”

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule!

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaÎnalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu anevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaos de ostenelile trupului, multumindu-Ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni si ne-ai ridicat pe noi a maneca si a slavi stapanirea Ta.

Pentru aceea ne rugam bunatatii Tale celei neasemanate: lumineaza ochii gandului nostru si ridica mintea noastra din somnul cel greu al lenei si ne deschide gura noastra si o umple de laudele Tale, ca sa putem in liniste a canta, a striga si a ne marturisi pururea Tie: Dumnezeului Celui slavit in toate si de toti, Tatalui Celui fara de inceput, impreuna si Unuia-Nascut Fiului Tau, si Preasfantului si bunului si de viata facatorului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Urmărește-ne pe Google News
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!