Crezul, simbolul credinței creștine și rugăciunea de căpătâi

De Adina Zamfir, pe Ultimul update Miercuri, 14 septembrie 2022, 11:03

Crezul este una dintre cele mai vechi rugăciuni care reprezintă mărturisirea credinței creștine. Prin acest crez, orice creștin își mărturistește credința în Dumnezeu, în Fiul Său, Iisus Hristos, și în miracolul Învierii, care este temelia bisericii creștine.

Crezul este considerat simbolul credinței creștine. Cel care rostește crezul, rostește totodată credința lui în Dumnezeu și în religia creștină, fiind una dintre rugăciunile fundamentale alături de ”Tatăl nostru”.

Crezul cuprinde 12 rânduri sau articole care au fost compuse pe rând și adoptate la cele trei sinoade ținute de biserica primară. În limba latină, această rugăciune era numită Credeo, iar în limba rămână arhaică i se spunea Credeul.

Când a fost compusă această rugăciune

femeie rugaciune

Crezul a fost compus și adoptat de clerici în trei etape. Primele 8 rânduri sau versuri, cu privire la credința în Dumnezeu și Iisus Hristos, au fost întocmite în timpul Sinodului de la Niceea din anul 325.

La cel de al doilea Sinod, din anul 381, care a avut loc la Constantinopole, au fost scrise următoarele 4 versuri, de la 9 la 12. Aceste versuri scurte se referă la Duhul Sfânt (completează învățătura/dogma despre Sfânta Treime), Biserică, Sfintele Taine, învierea morților și viața veșnică (escatologie).

La al treilea Sinod, de la Calcedon, din anul 451, Crezul a fost revizuit, unele expresii au fost înlocuite și s-a definitivat forma pe care o folosim și azi când ne rugăm. Această formă definitivă a fost adoptată de bisericile calcedoniene, între care și biserica românească, dar ulterior a fost preluat și de alte biserici care nu participaseră la Sinodul de la Calcedon.

Ce misiune are Crezul pentru creștini

Biserica primară a stabilit o formulă de credință prin care cel care se boteza întru Hristos să își exprime credința lui în Dumnezeu și în Sfânta Treime. Încă din primul secol de creștinism, Sf. Ignatie Teoforul (107 e.n) amintește despre folosirea unei mărturisiri de credință la Botez sau la participarea la Liturghie.

Tradiția creștină susține că Sf. Iustin Martirul ar fi fost primul care a a alcătuit o rugăciune de credință, un crez cu misiunea pe care o cunoaștem azi. Ulterior, crezul a fost dezbătut și formulat mai amplu în cadrul celor trei sinoade prezentate mai sus.

Mesajul Crezului este acela de a exprima întreaga chintesență a Bibliei și a creației lui Dumnezeu. În primul vers, Dumnezeu este prezentat în toată puterea lui, creatorul a tot ceea ce se vede, dar și al celor care nu se văd.

Relația dintre Dumnezeu și Fiul său apare în expresiile ”Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat!”. Expresia ”născut, iar nu făcut” arată că Iisus Hristos nu a fost făcut ca toate celelalte ființe și lucruri, ci născut din putere dumnezeiască și dăruit cu viață veșnică, pe când toate celelalte sunt vremelnice.

Hristos s-a făcut om pentru noi, pentru a se apropia de oameni și pentru a răspândi credința. Iar cel care crede și se închină în toate cele lui Dumnezeu va avea parte de învierea sufletului, așa cum menționează ultimele versuri ale Crezului.

Aceasta este misiunea Crezului care ne aduce aminte de puterea atotstăpânitoare a lui Dumnezeu, de jertfa crudă a Fiului său și de darurile pe care ni le oferă credința nestrămutată.  

Când se rostește Crezul

Orice creștin este îndemnat să rostească Crezul zilnic, înaintea celorlalte rugăciuni pe care le închină lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau sfinților săi ocrotitori.

Crezul se rostește totodată la orice slujbă de botez și se rostește la multe alte slujbe sau vecernii, la îndrumarea preotului. Întreaga biserică, toți participanții la slujbă rostesc Crezul împreună cu preotul și diaconul în mod deosebit în zilele de duminică. Pentru creștini, Crezul înseamnă o reînnoire a legământului făcut la Botez, o confirmare a credinței lor nestrămutate.

Crezul, varianta oficială folosită în biserica ortodoxă

 1. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.
 2. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii: Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
 3. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.
 4. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.
 5. Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
 6. Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
 7. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii si morții, a Căruia împărăție nu va avea sfârșit.
 8. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin prooroci.
 9. Și întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.
 10. Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
 11. Aștept învierea morților.
 12. Și viața veacului, ce va să fie. Amin!

Crezul, varianta oficială folosită în biserica catolică

 1. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.
 2. Și într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
 3. Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a coborât din cer, S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.
 4. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și S-a îngropat.
 5. A înviat a treia zi, după Scripturi.
 6. Și S-a suit la cer; șade de-a dreapta Tatălui.
 7. Și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți; a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.
 8. Și în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, Care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, și a grăit prin proroci.
 9. Și într-una, sfântă, catolică și apostolică Biserică.
 10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
 11. Aștept învierea morților
 12. Și viața veacului ce va veni. Amin.
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Urmărește-ne pe Google News
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!