Locuri de muncă în Brașov – Primele de inserție și de încadrare nu trebuie confundate

De pe

Locuri de muncă în Brașov nu sunt atât de multe pe cât s-ar putea crede. Iar rata șomajului este în creștere. Și sunt destul de puțini aceia care știu că, prin înscrierea în baza de date la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, pot beneficia de drepturi bănești și de sprijin la angajare.

Legislația în vigoare îi sprijină pe cei care caută locuri de muncă în Brașov și în restul țării. Numai că este nevoie de un drum la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Căci există locuri de muncă în Brașov disponibile. Iar autoritățile oferă prime celor care doresc să se angajeze.

Ce este prima de inserție

Este vorba despre o sumă de bani pe care o pot primi absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani. Prima se acordă numai dacă, în termen de 60 de zile de la absolvire, tinerii se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Astfel, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare la data încadrării. Prima de inserţie se acordă în două tranşe. Jumătate din sumă se primește la data angajării, iar cealaltă jumătate după un an de la angajare.

Prima de încadrare în locuri de muncă în Brașov

Prima de încadrare le este destinată celor înregistrați ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Dacă aceștia se angajează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu, primesc prima de încadrare, neimpozabilă. Aceasta se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea pe locuri de muncă în Brașov sau la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Prima de încadrare se acordă la cerere, pe o perioadă de 12 luni. Prima se acordă doar celor care ocupă locuri de muncă în Brașov sau în altă parte, cu normă întreagă.