REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “Unica Halloween Party”

De Unica.ro, pe Ultimul update Luni, 30 octombrie 2017, 11:08

Perioada campaniei:16 – 29 octombrie 2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania “Unica Halloween Party” este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, corp B2B inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 5216/2007 (denumita în continuare “Organizator” sau “RINGIER ROMANIA”).

Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului, Ringier Romania, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, corp B2B

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL  

Campania “Unica Halloween Party”este organizata in conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania ““Unica Halloween Party” este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  

Campania “Unica Halloween Party” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 16 ani, impliniti pana la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMANIA si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9 A, Cladirea Iride Business Park, corp B2B, sector 2, Bucuresti.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Campania “Unica Halloween Party” are startul pe 16 octombrie 2017. Participantii vor putea sa completeze un formular cu datele lor de contact si sa incarce cu ei o poza, realizata in Parklake. Link-ul de inscriere este acesta: https://goo.gl/SQhez9

Vor fi 10 premii, constand intr-o invitatie dubla la petrecerea, pe care revista Unica, o va organiza in Parklake, in data de 31 octombrie 2017.

Castigatorii celor 10 de premii vor fi desemnati la sfarsitul campaniei, prin tragere la sorti, de catre redactia Unica.

Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul unica.ro pana pe cel tarziu 30 octombrie 2017, dar vor primi si un e-mail de confirmarea din partea redactie. Castigatorii vor avea datoria sa raspunda, pana in data de 31 octombrie, ora 12:00, altfel invitatia va fi anulata.

Valoarea premiilor campaniei este de 1000 lei (tva inclus).

In cadrul acestei campanii, nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor sau schimbarea premiile.

Premiile pot fi revendicate in maximum 24 de ore de la anuntarea castigatorilor, termen dupa care se pierde dreptul de revendicare. Pentru revendicare, toti castigatorii sunt obligati sa contacteze departamentul de marketing la adresa concursuri@ringier.ro, prin: mentionarea concursului la care au participat, precum si al premiului castigat, numelui, numarului de telefon si a afresei la care va fi trimis premiul. Numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele completate pe site, in momentul validarii votului.

SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Câştigătorii premiilor “Unica Halloween Party” este vor fi desemnati la sfarsitul campaniei. Lista castigatoarelor va fi publicata pe site-ul unica.ro, cel tarziu pe 30 octombrie 2017.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti

SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 5216/2007 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9 A, Cladirea Iride Business Park, corp B2B, sector 2, Bucuresti. .

 

SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9 A, Cladirea Iride Business Park, corp B2B, sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la alegerea castigatoarelor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!