Înfiinţarea unei firme durează, mai nou, 30 de zile

De Unica.ro, pe

Decizia de a demara propria afacere presupune tenacitate şi foarte multă răbdare din partea ta, mai ales acum când timpul necesar s-a mărit de patru ori din cauza protestului magistraţilor.

În cazul în care te-ai decis să îţi deschidezi o afacere proprie, trebuie să îndeplineşti mai multe formalităţi, astfel încât să fii în deplină legalitate din toate punctele de vedere.

Principala problemă rămâne însă birocraţia. Dacă până acum ceva vreme pentru a-ţi deschide propria afacere aveai nevoie de cinci zile lucrătoare, acum totul poate dura şi de patru ori mai mult.

„Înfiinţarea unei societăţi comerciale durează aproximativ 30 de zile, cu week-end-uri incluse, calculate din momentul depunerii dosarului cu toate actele la Oficiul Registrului Comerţului, unde taxele de registru şi de publicare în Monitorul Oficial nu depăşesc 500 de lei”, este de părere avocatul Cristina Masters de la casa de avocatură „SCA Nicolescu & Masters”.

Aceasta a mai adăugat că asociaţii şi administratorii societăţii pot depune personal dosarul la Registrul Comerţului, unde nu trebuie neapărat să fie reprezentaţi de către un avocat.

Însă, apelarea la un avocat în demersul înfiinţării unei firme este utilă atunci când acesta trebuie să ateste declaraţiile pe proprie răspundere date de viitorii asociaţi şi administratori şi când trebuie să-i ajute pe aceştia la redactarea actului constitutiv al societăţii, precum şi la redactarea celorlalte acte necesare.

Alegerea formei juridice

Societăţile comerciale care se pot constitui sunt, în principal, SNC – societate în nume colectiv, SRL – societate cu răspundere limitată sau SA – societate pe acţiuni, fiecare dintre acestea având caracteristici juridice specifice. Decizia în favoarea uneia dintre aceste societăţi depinde de modul în care tu concepi organizarea şi dezvoltarea ulterioară a afacerii, obiectul de activitate, numărul de asociaţi şi capitalul social.

Calea cea mai simplă

Chiar dacă, să presupunem, dispui de timpul necesar încheierii tuturor formalităţilor, deloc puţine, cel mai bine este să apelezi la un avocat, care va parcurge în locul tău toate etapele necesare înfiinţării firmei: redactare act constitutiv, redactare si atestare declaraţii, rezervare de denumire etc. În plus, un avocat îţi poate acorda asistenţa şi consultanţa juridică de care ai nevoie.

Capital de pornire

O societate cu răspundere limitată poate avea între 1 şi 50 de asociaţi, iar suma pe care trebuie să o plăteşti unui avocat pentru înfiinţarea unei astfel de societăţi, respectiv onorariul, depinde de cabinetul de avocatură la care apelezi. De menţionat ar fi faptul că în această sumă este inclusă şi consultanţa juridică necesară înfiinţării societăţii.

La aceşti bani se vor adaugă încă 200 de lei, capitalul social minim al unui SRL, respectiv 90.000 de lei, în cazul înfiinţării unei societăţi pe acţiuni.

Mai sus am prezentat metoda simplă de a-ţi deschide o afacere. Dacă însă iţi doreşti să te ocupi chiar tu de tot acest proces, iată opt paşi pe care trebuie să-i faci:

1. Găseşte un nume pentru firmă şi, dacă este cazul, o emblemă
Denumirea firmei trebuie să o stabileşti împreună cu asociaţii şi trebuie să se deosebească semnificativ faţă de denumirile altor societăţi. De aceea, este util să stabiliţi mai multe de variante de denumire, astfel încât să aveţi soluţii de rezervă în cazul în care o denumire a fost deja înregistrată de altă  societate. Totodată, puteţi stabili şi o emblemă pentru viitoare societate, deşi aceasta nu este obligatorie la momentul constituirii.

Ulterior, trebuie să verifici şi să înregistrezi denumirea şi emblema (dacă este cazul)la Oficiul Registrului Comerţului.Aici vei primi dovada înregistrării şi rezervării acestora pe o perioadă de 3 luni.

2. Stabileşte unde va fi sediul firmei
Sediul social al firmei se poate stabili într-un spaţiu aflat în proprietatea ta, a mai multor asociaţi ori aflat în folosinţa voastră. Avocatul Cristina Masters spune că dovada sediului social se poate face printr-un contract de comodat sau de închiriere încheiat între proprietar şi viitoarea societate.

Acest contract trebuie depus împreună cu actul de proprietate în baza căruia s-a încheiat contractul de comodat sau de închiriere.

Este important de ştiut că la acelaşi sediu social nu pot funcţiona mai multe societăţi comerciale, decât dacă există cel puţin un asociat comun în aceste societăţi sau dacă fiecare societate are încăperea sa special precizată în schiţa spatiului.

Dacă vrei să-ţi faci sediul social al firmei într-un bloc, ai nevoie de acordul asociaţiei de propietari precum şi de acordul vecinilor de apartament care locuiesc la etajul superior, inferior şi în lateral. 

3. Alege obiectului de activitate al firmei:
Obiectul de activitate trebuie stabilit conform Clasificării activităţilor din economia naţionale, denumită în mod curent „Codul CAEN”. Această clasificare este emisă de Institutul Naţional de Statistică şi stabileşte coduri numerice pentru activităţile ce pot fi defăşurate.

Pentru constituirea firmei trebuie să stabileşti obiectul principal de activitate şi obiectele secundare de activitate, în funcţie de planurile tale. Desigur, după constituire poţi completa obiectul de activitate.

Este important ca înainte de constituirea sau adăugarea unei activităţi să verifici dacă nu sunt necesare anumite autorizaţii speciale prealabile. Astfel de situaţii întâlnim, spre exemplu, în cazul  băncilor sau al societăţilor de asigurare.

4. Stabileşte adiministratorul societăţii
Societatea va fi condusă şi reprezentată în relaţiile cu terţii de unul sau mai mulţi administratori.  Aceştia pot fi cetăţeni români sau străini. În cazul care sunt mai mulţi administratori trebuie să stabileşti dacă aceştia vor avea drept de semnătură separat sau împreună. 

În vederea consituirii firmei, persoana sau persoanele desemnate ca administrator vor trebui să depună un specimen de semnătură în faţa notarului sau a judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului.

De asemenea, vor trebui şi să semneze declaraţii pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru deţinerea calităţii de administrator. Aceste condiţii se referă la existenţa unor condamnări anterioare pentru săvârşirea anumitor  infracţiuni (fals, înselăciune etc.).

5. Întocmeşte actul constitutiv corespunzător formei juridice de societate pe care ai ales-o.
Pentru întocmirea acestui act poţi contacta un avocat, un notar sau te poţi adresa Biroului de consultanţă din cadrul Oficiului Registrului Comerţului. Actul constitutiv va fi semnat de către toţi asociaţii firmei. De regulă, acesta este atestat de avocat, dar în situaţia specială în care societatea va primi şi un aport în natură sub formă de teren, actul constitutiv va trebui atuntificat de către un notar.

6. Depune capitalul social al firmei 
Capitalul social trebuie obligatoriu constituit dintr-o sumă bani. Opţional, în măsura în care este necesar, capitalul social poate include şi aporturi în natură (terenuri, clădiri, utilaje etc.).

Capitalul social minim în cazul unui SRL este de 200 lei. Tu trebuie să stabileşti capitalul social al firmei – ce suma investeşti şi să alegi banca la care doreşti să deschizi contul.

Aportul în numerar al fiecărui asociat trebuie depus la banca aleasă unde vei deschide pe numele societăţii în curs de constituire un cont special, cont de capital social, prin prezentarea actului constitutiv al acesteia. Totodată, pregăteşte actele de proprietate pentru aporturile în natură, dacă este cazul.

Dovada privind efectuarea aporturilor în numerar o poţi efectua, după caz, cu
foaie de vărsământ, ordinul de plată sau chitanţă CEC.

7. Stabileşte regimul fiscal al societăţii
Este foarte important să stabileşti ce tip de societate va fi din punct de vedere fiscal. În principal, trebuie să stabileşti dacă societatea va fi micro-întreprindere sau va fi plătitoare de impozit pe profit (16%) şi dacă societatea va fi sau nu plătitoare de TVA.

Pentru a lua deciziile corecte trebuie să estimezi care va fi cifra de afaceri a societăţii în perioada iniţială şi numărul de angajaţi.  Totodată, este recomandabil să consulţi şi un contabil. Această decizie este foarte importantă întrucât unele opţiuni făcute la momentul constituirii nu pot fi schimbate ulterior.

8. Pregăteşte dosarul de înfiinţare a firmei cu toate actele necesare şi depune-l la Oficiul Registrului Comerţului
Vei depune dosarul de înfiinţare a societăţii comerciale la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul unde ai stabilit sediul firmei. În acest scop vei completa o cerere şi vei plăti taxele de registru aferente. Tot la dosar vei ataşa o declaraţie privind activitatea ce va fi desfăşurată de firma pentru a obţine autorizaţiia necesară funcţionării la sediul social.

În funcţie de activităţile desfăşurate s-ar putea să ai nevoie ulterior şi de autorizaţii din partea altor autorităţi (ex. mediu, direcţia sanitară etc.).
Dosarul, după ce va fi vizat de către un referent va fi transmis către judecătorul de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului. Acesta este delegat de către Tribunalul teritorial şi va verifica actele depuse de tine.

În măsura în care nu sunt probleme, acesta va autoriza înmatricularea societăţii în registrul comerţului printr-o încheiere ce va fi publicată în Monitorul Oficial. După emiterea încheierii, Oficiul Registrului Comerţului îţi va elibera certificatul unic de înregistrare.

Din acest moment firma este deplin constituită. Pe baza certificatului de înregistrare vei putea să faci ştampila societăţii şi să cumperi primele registre contabile ce trebuie luate în evidenţă la administraţia financiară. De acum înainte te vei confrunta în mod regulat cu birocraţia în calitate de proaspăt antreprenor.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro