Calendar Evaluarea Națională 2023. Când au loc examenele!

De Adina Zamfir, pe Ultimul update Vineri, 03 martie 2023, 12:43

Evaluarea Națională 2023 pentru elevii care încheie ciclul gimnazial va începe cu proba de Limba Română. Calendarul examenelor cuprinde trei probe scrise și se va încheia cu afișarea rezultatelor pe data de 28 iunie 2023.

Elevii de clasa a VIII-a se pregătesc intens deja pentru Evaluarea Națională 2023. Ei vor încheia cursurile pe data de 9 iunie, mai devreme decât alte grupe de școlari, pentru a continua pregătirile în particular pentru examenele de la Evaluarea Națională 2023.

Prima probă de examen va fi o probă scrisă și va fi proba de Limba și literatura română, urmată de proba de matematică. Rezultatele se vor afișa pe data de 28 iunie, iar contestațiile pot fi depuse în zilele de 28 și 29 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 4 iulie 2023.

Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține o a treia probă, la Limba maternă, pe data de 22 iunie.

La examenele din Evaluarea Națională 2023 se pot înscrie și elevii din promoțiile anterioare care nu le-au susținut.

Evaluarea Națională 2023 – calendarul examenelor pentru clasa a VIII-a

6 – 9 iunie 2023: Înscrierea la evaluarea națională

9 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

Când au loc examenele

19 iunie 2023: primul examen: Limba și literatura română – probă scrisă

21 iunie 2023: al doilea examen: Matematica – probă scrisă

22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă

Când se afișează rezultatele

28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor

29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Media notelor din clasele V-VIII a fost eliminată

Media obținută în timpul claselor V-VIII nu va mai fi luată în calcul pentru admiterea la liceu. Ierarhizarea absolvenților și repartizarea lor la licee se va realiza doar pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională 2023, conform ministrului Educației din anul 2022, Sorin Cîmpeanu.

Până acum, media de admitere pe baza căreia se făcea înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial se calcula ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care avea o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care avea o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Ce programe sunt folosite pentru Evaluarea Națională 2023

Programa pentru Limba și literatura română precum și programa pentru Matematică sunt cele folosite înainte de pandemie. Fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, declara în august 2022, că se poate reveni la programele folosite înainte de pandemie, având în vedere că nu au mai fost întreruperi ale cursurilor în anul școlar 2022 – 2023.

Programa la limba română

Potrivit programei Ministerului Educației, examenul de la Limba și Literatură Română evaluează competențe generale și specifice ale elevilor privind identificarea informațiilor esențiale din texte, precum și redactarea acestora pe baza structurii narative.

Programa la matematică

Examenul la Matematică va cuprinde atât subiecte de algebră, cât și subiecte de geometrie.

Potrivit programei, prin examenul la Matematică se urmărește identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar; prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale și analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date.

Ce obligații au profesorii evaluatori la Evaluarea Națională 2023

Toate comisiile de profesori evaluatori se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea printre candidații care participă la Evaluarea Națională 2023. Fiecare profesor care va face parte din comisiile de evaluare va da o declarație scrisă în care va menționa că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidați.

Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care au rude în examen nu au acces în unitățile de învățământ pe perioada desfășurării examenului.

Ce obligații au elevii în timpul examenelor

Calendar Evaluarea Națională 2023. Când au loc examenele!

Conform articolului 7 din Ordinul Ministerului Educației, se interzice candidaților la evaluarea națională 2023 să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ. Elevii care refuză depozitarea obiectelor menționate nu vor fi primiți în examen.

De asemenea, se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Elevilor li se interzice să aibă asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte sau în alte obiecte, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic care permite conectarea la internet și care ar permite rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

În ce condiții pot fi eliminați candidații de la examene

Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă sau tentativă de fraudă, iar elevii respectivi vor fi eliminați, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise. Elevii eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

În ce condiții pot ieși elevii mai repede din examen

Conform articolului 8, candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise. Chiar dacă părăsesc săla de examen, candidații nu primesc subiectele.

Cum vor fi evaluate notele la teste și contestații

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori.

După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note.

După eliminarea celor două note extreme (cea mai mică și cea mai mare), nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note centrale. Media rezultată reprezintă nota finală și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori.

Reevaluarea se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat.

Evaluarea Națională 2023 pentru elevii din clasele mai mici

Calendar Evaluarea Națională 2023. Când au loc examenele!

Iată ce examene se pregătesc pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Notele pe care le vor lua elevii la aceste examene nu se trec în cataloage și nu se anunță public. Ele vor fi comunicate părinților și vor fi folosite de educatori și profesori pentru a stabili ce lacune au elevii și ce lecții trebuie recuperate.

Testele de la Evaluarea Națională 2023 vor fi evaluate de către două cadre didactice, între care unul trebuie să fie învățătorul sau profesorul de la clasă. Corectarea testelor se realizează în termen de maxim șapte zile de la susținerea lor.

Examenele pentru elevii din clasa a II-a

9 mai 2023: Limba română/ limba maternă (scris)

10 mai  2023: Limba romănă/ limba maternă (citit)

11 mai 2023: Matematica 

12 mai 2023: Limba română pentru minoritățile naționale (scris și citit)

Examenele pentru elevii din clasa a IV-a

16 mai 2023: Limba română (scris)

17 mai 2023: Matematică (scris)

18 mai 2023: Limba maternă pentru minoritățile naționale (scris)

 Examenele pentru elevii din clasa a VI-a

 24 mai 2023: Limbă și comunicare

25 mai 2023: Matematica și Științe ale naturii

 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Urmărește-ne pe Google News
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!