formular 230

Formularul 230 reprezintă o “Cerere privind destinația sumei reprezentând
până la 2% sau 3.5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor”.

Acest formular se completează de către persoanele fizice care au realizat venituri impozabile în anul precedent, cu excepția celor care au stat în concediu de îngrijire a copilului. Categoriile de venituri sunt: salariile, chiriile, pensiile, drepturi de proprietate intelectuală, dividende, venituri din activități sportive, din activitatea PFA-urilor etc.

Formularul 230 se completează în cazul persoanelor care dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, a celor care dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii sau care dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Mai exact, cota de 2% poate fi direcționată către entitățile non-profit înființate și care funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, iar cea de 3,5% poate fi direcționată pentru susținerea entităților non-profit și a unităților de cult, furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult, până la data de 15 martie.

Formularele 230 pot fi depuse direct la sediul ANAF de către contribuabilul care face donația, se pot trimite prin oficiul poștal cu scrisoare recomandată sau confirmare de primire, sau pot fi centralizate și depuse la comun de către reprezentații ONG-urilor sau ai unităților de cult în baza unui borderou, cu asumarea responsabilității privind sancțiunile pentru falsul în acte. De asemenea, acesta poate solicita reținerea acestor sume direct de către angajator.

În cazul în care formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% sau 3.5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii”, se completează de către împuterniciții contribuabililor, aceștia trebuie să scrie cu majuscule, citeț si corect datele prevăzute de formular si să depună hârtia, împreună cu anexele completate, dacă este cazul.

Sumele donate prin redirecționarea cotei de 2% din impozitul pe venit, respectiv 3,5, vor fi virate în cel mult 90 de zile.

Tot ce trebuie să știi despre redirecționarea cotei de 2% din impozitul pe venit
Divertisment

Tot ce trebuie să știi despre redirecționarea cotei de 2% din impozitul pe venit

Redirecționarea de 2% din impozitul pe venit înseamnă puțin în general, dar mult pentru cei care au nevoie de suportul...