REGULAMENT OFICIAL “Unica.ro și Epoque Events Gallery te invita la concurs”

De pe Ultimul update Luni, 10 august 2015, 16:30

Perioada campaniei : 10 august 2015 – 23 august 2015

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Unica.ro și Epoque Events Gallery te invita la concurs” este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. DimitriePompeiu, Nr. 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 10657/2011 (denumita în continuare “Organizator” sau “RINGIER ROMANIA”).

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatoriu pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.unica.ro. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMANIA, bd. DimitriePompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.unica.ro

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala “Unica.ro și Epoque Events Gallery te invita la concurs este organizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Unica.ro și Epoque Events Gallery te invita la concurseste organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promotional ““Unica.ro și Epoque Events Gallery te invita la concursse desfasoara pe site-ul unica.ro

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala “Unica.ro și Epoque Events Gallery te invita la concurseste deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 16 ani, impliniti pana la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campania promotionala “Unica.ro și Epoque Events Gallery te invita la concursangajatii si/sau colaboratorii RINGIER ROMANIA, respectiv Hotel Epoque (D&M PERFECT REAL ESTATE S.A.), precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, in care RINGIER ROMANIA sau D&M PERFECT REAL ESTATE S.A. detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum si angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMANIA si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de accord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMANIA si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.unica.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA, Bd. Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2, Bucuresti.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a se inscrie in concurs utilizatorii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

  1. Sa acceseze site-ul unica.ro – categoria “Concursuri”
  2. Sa completeze formularul de concurs si sa raspunda la intrebarea de concurs “
    ” Unde este localizat Epoque Events Gallery?”

Dupa efectuarea pasilor mentionati mai sus, utilizatorii sunt inscrisi automat in concurs. Extragerea castigatorului se va face prin intermediului programului Random Picker in data de 24 august. Castigatorul va fi afisat pe site-ul unica.ro in data de 24 august.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii promotionale sunt:

  • 1 x discount de 100% pentru inchirierea salii de evenimente Epoque Events Gallery din cadrul Hotelului Epoque (situata la adresa Intrarea Aurora 17C, 010213,
    Bucuresti, Sector 1, Romania). Evenimentul trebuie rezervat in cursul anului 2015. Data evenimentului va fi stabilita de comun accord cu Epoque Events Gallery din incinta Hotel Epoque (D&M PERFECT REAL ESTATE S.A.),, in functie de disponibilitatea salii in perioada solicitata de castigator. Capacitatea salii este de maximum 70 de persoane. Premiul consta doar in chiria salii (nu sunt incluse meniurile de mancare si bautura sau alte elemente ce tin de buna organizare a evenimentului).

Important! În cadrul acestei campanii promoţionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor sau schimbarea premiilor.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Va exista un castigator ales de catre redactia unica.ro din lista celor care au intrunit toate conditiile de participare la concurs. Extragerea castigatorului se va face prin intermediului programului Random Picker in data de 24 august. Castigatorul va fi afisat pe site-ul unica.ro in data de 24 august.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorul va fi anuntat pe site-ul unica.ro, in pagina de concurs, pe data de 24 august 2015. Acesta are obligatia de a trimite un e-mail de revendicare a premiului la adresa concursuri@ringier.ro, in termen de 30 de zile calendaristice, in care sa mentioneze concursul la care a participat, premiul castigat si datele de contact (numele si prenumele, adresa exacta si numarul de telefon). Organizarea evenimentului este in responsabilitatea exclusiva a D&M PERFECT REAL ESTATE S.A., administratorul salii de evenimente Epoque Events Gallery. Dupa revendicarea premiului, unica.ro va trimite datele de contact ale castigatorului catre reprezentantii Epoque Events Gallery, urmand ca cele doua parti sa stabilieasca de comun acord detaliile referitoare la premiul castigat (data evenimentului, numarul de persoane, etc.)

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinitsi/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.

In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte personae imputernicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu nr 6, sector 2, Bucuresti.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*FortaMajora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. DimitriePompeiu nr 6, sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

 

RINGIER ROMANIA S.R.L.

__________________

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!